Verbindt

Hallo. Ik ben Teus van Zoest. Van Connecto. Connecto verbindt én beweegt.

Waarom vind ik verbinden in het basisonderwijs zó belangrijk?
Het ontwikkelen en begeleiden van jonge kinderen is voor mij een samenspel tussen basisonderwijs en allerlei partners. Samen met een heel team van mensen: professionals zoals leerkrachten van scholen of pedagogisch medewerkers van opvangorganisaties. Maar ook met directeuren en intern begeleiders. En vooral ook samen met ouders en andere begeleiders in de omgeving van jonge kinderen. Want: It takes a village to raise a child. We hebben alle partijen nodig voor de ontwikkeling en begeleiding van kinderen. En zonder een goede verbinding tussen al deze mensen krijgen kinderen niet wat ze nodig hebben. Daarom vind ik verbinden in het basisonderwijs zo belangrijk.

Maar wat is verbinden in het basisonderwijs dan?
Een basisschool staat niet meer op zichzelf. Het is deel van een grotere omgeving in een wijk of in een dorp. Wij zien het als een speelveld met allerlei partners. In onderwijs, opvang, ouders, zorg, sport, cultuur, gemeente en meer.
Voor mij is dat er in verbinding gewerkt wordt als er vanuit een gezamenlijke collectieve ambitie wordt gewerkt, gericht op een optimale begeleiding en ontwikkeling van kinderen.

Iedere speler op dat speelveld in en rond een bassischool heeft een eigen rol en bijdrage. Tegelijkertijd begrijpt en respecteert iedereen de rol van de andere spelers op dat speelveld.
Als ik werk aan dit soort verbindingen, zie ik dat er meer plezier in het werk ontstaat. Iedereen merkt dat ze hun werk niet alleen hoeven te doen. Door verbinden ontstaat een sterk gevoel van ‘samen’. Ze kunnen weer bezig zijn met de ontwikkeling en begeleiding van de kinderen. Er ontstaat openheid en gezonde nieuwsgierigheid naar kansen, vernieuwing en verbetering. Er ontstaat ruimte voor beweging.

Daarom helpt Connecto graag om anders te gaan kijken, anders te gaan organiseren en vanuit nieuwe perspectieven samenwerking op te zoeken. Door nieuw, anders en beter te verbinden op het speelveld in en rond basisscholen.

Samen met u.