open tekst

Hallo. Ik ben Teus van Zoest van Connecto. Connecto verbindt én beweegt.

Waarom vind ik beweging in het basisonderwijs zó belangrijk?
Zonder verbinding, geen beweging. En zonder beweging zie ik stilstand. Zie ik het langs elkaar heen werken van collega’s onderling en ook in de samenwerking met andere begeleiders rondom het jonge kind. En dan zie ik ook verlies van eigenaarschap, vakmanschap, kwaliteit én plezier. Een professional, een team en samenwerkende teams lopen dan vast. En zij weten dan ook even niet meer hoe daar weer beweging in te krijgen.
Dus je hebt niet alleen verbinden, maar zeker ook bewegen nodig om de kwaliteit van de begeleiding van jonge kinderen te verbeteren.

Onderwijskwaliteit gaat niet alleen over onderwijzen, maar ook over opvoeden, opvang, ontwikkelen, ontspannen, ontdekken en ontmoeten. Daar zijn allerlei verschillende partners uit diverse sectoren bij betrokken. Zoals uit: onderwijs, opvang, zorg, sport, welzijn en cultuur. Daarom is, naast verbinding, ook beweging in déze samenwerking tussen déze partners zo belangrijk geworden.

Wat betekent bewegen op het speelveld van basisonderwijs en partners?
Een team in beweging is een team dat actief zoekt naar verbetering, dat nieuwsgierig is naar hoe het anders, leuker of beter kan worden voor alle betrokkenen. Dan zie ik begeleiders van kinderen elkaar uitdagen, buiten de lijntjes kleuren, eigenaarschap en initiatief nemen. Dan zie ik basisscholen en partners elkaar opzoeken en samenwerken aan de totale ontwikkeling van jonge kinderen.

Ik zie dat kennis en ervaringen worden gedeeld. Als vanzelfsprekend. Dat professionals en leiders nieuwsgierig worden naar de ander, naar elkaar, naar het samen doen. Zodat delen ook echt vermenigvuldigen kan gaan worden. Met delen wordt een hele samenwerkende groep van professionals en ouders rijker en daarmee dus óók de kinderen.

Bewegen moet soms op gang gebracht worden. Want mensen willen écht wel veranderen, maar niet veranderd worden. En daar wil Connecto graag bij helpen. Door samenwerking in beweging te brengen.

Samen met u.

 

open tekst

Hallo. Ik ben Teus van Zoest. Van Connecto. Connecto verbindt én beweegt.

Waarom vind ik verbinden in het basisonderwijs zó belangrijk?
Het ontwikkelen en begeleiden van jonge kinderen is voor mij een samenspel tussen basisonderwijs en allerlei partners. Samen met een heel team van mensen: professionals zoals leerkrachten van scholen of pedagogisch medewerkers van opvangorganisaties. Maar ook met directeuren en intern begeleiders. En vooral ook samen met ouders en andere begeleiders in de omgeving van jonge kinderen. Want: It takes a village to raise a child. We hebben alle partijen nodig voor de ontwikkeling en begeleiding van kinderen. En zonder een goede verbinding tussen al deze mensen krijgen kinderen niet wat ze nodig hebben. Daarom vind ik verbinden in het basisonderwijs zo belangrijk.

Maar wat is verbinden in het basisonderwijs dan?
Een basisschool staat niet meer op zichzelf. Het is deel van een grotere omgeving in een wijk of in een dorp. Wij zien het als een speelveld met allerlei partners. In onderwijs, opvang, ouders, zorg, sport, cultuur, gemeente en meer.
Voor mij is dat er in verbinding gewerkt wordt als er vanuit een gezamenlijke collectieve ambitie wordt gewerkt, gericht op een optimale begeleiding en ontwikkeling van kinderen.

Iedere speler op dat speelveld in en rond een bassischool heeft een eigen rol en bijdrage. Tegelijkertijd begrijpt en respecteert iedereen de rol van de andere spelers op dat speelveld.
Als ik werk aan dit soort verbindingen, zie ik dat er meer plezier in het werk ontstaat. Iedereen merkt dat ze hun werk niet alleen hoeven te doen. Door verbinden ontstaat een sterk gevoel van ‘samen’. Ze kunnen weer bezig zijn met de ontwikkeling en begeleiding van de kinderen. Er ontstaat openheid en gezonde nieuwsgierigheid naar kansen, vernieuwing en verbetering. Er ontstaat ruimte voor beweging.

Daarom helpt Connecto graag om anders te gaan kijken, anders te gaan organiseren en vanuit nieuwe perspectieven samenwerking op te zoeken. Door nieuw, anders en beter te verbinden op het speelveld in en rond basisscholen.

Samen met u.

 

over Connecto

Velserstraat 40
2023 ED  Haarlem
06 - 22 991 035
t.vanzoest@connecto.nl

over Teus